Co je printingOffice?

Je to softwarová aplikace navržená pro tiskařské společnosti na rychlé a spolehlivé produkování cenových nabídek, zakázek, faktur, dodacích listů a kontroly produkce během několika minut. printingOffice je používán k vytváření tiskařských kalkulací, řízení výroby, fakturaci a vyhodnocení výroby jednotlivých zakázek. Umožňuje sledovat objednávku od okamžiku jejího získání, přes proces technologického zpracování, výroby, až po její doručení.

Co printingOffice dokáže?

• Umožňuje kalkulovat ceny všech tiskových produktů.

• Řeší problém zdlouhavé tvorby kalkulací. Během několika sekund vyhotoví kalkulaci is konečným tiskovým výstupem.

• Všechny podklady pro výpočet kalkulací jsou volně nastavitelné, uživatel je podle potřeby doplňuje a mění. Program umožňuje flexibilně zapracovat požadavky zákazníka přímo při tvorbě kalkulace. Editace jednotlivých vstupních údajů kalkulace může proběhnout i bez zásahu do číselníků.

• Program umožňuje vystavení kalkulace při více variantách nákladů. Při výpočtu je možné zohlednit přednastavení přídavků papíru při různých nákladech, tisk na obrátku, automatické rozložení na tiskový hárek.

• Sledování zakázky od zaevidování objednávky přes zadání příkazu do výroby, kontrolování jednotlivých fází výroby s možností sledování důležitých termínů, možnost nastavení alarmů, až po jejím předání zákazníkovi a vystavení dokladu k úhradě (faktura).

Obchod

Zpráva zákazníků, Sklady, Fakturace, Dodací listy, Plánování. Dozvědět se více »

Kalkulace

Cena výsledného produktu a nabídka pro zákazníka během pár vteřin. Dozvědět se více »

Výroba

Kniha zakázek, příkaz do výroby, sběr aktuálních dat. Dozvědět se více »

Kontrola

Statistiky zakázek, zákazníků, zaměstnanců, prací, strojů, materiálů. Dozvědět se více »

Obchod

Důkladné porozumění zákazníkům a jejich potřebám je hlavní priorita firem v jakémkoliv podnikatelském sektoru. Nicméně, péče o své zákazníky je při mnoha tiskařských operacích těžko proveditelná, z důvodu přirozené roztrousenosti informací. Je velmi obtížné udržet si úplné informace a dokonalý přehled o svých klientech a o všech jejich podnikatelských aktivitách. Z těchto důvodů nejsme často schopni plně využít všechny podnikatelské příležitosti, které se nám naskytnou. A právě za účelem zviditelnění těchto příležitostí se v printingOffice nachází hned několik funkcí, které Vám s tímto nelehkým úkolem pomohou. Všechny své zákazníky, kontakty, úkoly a příležitosti máte pohromadě a můžete je rozdělovat do různých skupin přesně dle vašich požadavků. Díky těmto funkcím budete vědět o svých zákaznících a dodavatelích všechny potřebné informace a dále je efektivně využívat k prosperitě vašeho podniku.

Kalkulace

Firma se v dnešní době jen těžko obejde bez správného systému a výpočtu kalkulací. Často potřebujeme navrhnout optimální cenu výrobku nebo služby, pomocí které chceme dosáhnout plánované tržby a zisk, případně chceme tržbami nebo objemem prodeje získat podíl na trhu. Jindy se musíme rozhodnout, při jaké ceně se nám ještě vyplatí přijmout zakázku, vyrábět, nebo poskytovat službu. K tomu vám perfektně poslouží výpočetní funkce programu printingOffice. Poté jako vyplníte vstupní data, přesně přizpůsobené vaší firmě, program vypočítá konečnou cenu objednávky během několika vteřin. Všechny údaje kalkulace jsou plně modifikovatelné a uživatel si je může upravit přesně podle svých potřeb. Následně si vypočtené kalkulace můžete prohlédnout v několika informačních grafech, které vám usnadní množství jinak složitých rozhodnutí.

Výroba

Výrobní proces patří mezi složité procesy, kde se najednou setkává mnoho faktorů a úkonů, které mohou, ale zároveň nemusí vyjít podle našich představ a plánů. Chyby ve výrobním procesu vznikají nejčastěji z důvodu dezorganizovanosti a nedostatku informací. printingOffice se tyto problémy snaží, co nejvíce eliminovat ve výrobní části programu. Najdete v ní vše, co potřebujete k úspěšnému zvládnutí výrobního procesu bez větších komplikací. Výroba už na začátku nabízí provázání na kalkulace, evidenci dokladů, spotřebu materiálu a ostatních důležitých součástí výrobního procesu. Dále můžete detailně sledovat jak pokračují výrobní práce dané zakázky, až do jejího ukončení. Díky printingOffice se tedy stává tento proces výrazně jednodušší a přehlednější jak pro manažery, tak i pro pracovníky firmy ve výrobě.

Kontrola

Kontrola je neodmyslitelnou součástí managementu, při které zjišťujete, zda se vaše naplánované úkony a plány setkávají s realitou. Nicméně na to abyste kontrolní proces mohli dělat důkladně, přesně a hlavně správně, potřebujete přesné a snadno čitelné údaje, pomocí kterých můžete následně utvářet prospěšné úsudky a závěry, které dále pomohou vašemu podnikání. Kontrolní část programu printingOffice vám pomůže utvořit si obecný pohled na jednotlivé části procesu putování zakázky, od jejího přijetí, přes kalkulaci, až po její výrobu a následné vyexpedování zákazníkovi. V různých tabulkách a grafech si v ní můžete zobrazit přehledy za jednotlivého pracovníka, práci nebo stroj, celkový stav zakázek a množství dalších informací. Tato data vám výrazně pomohou při rozhodování o dalším směřování a vylepšování vaší firmy v rámci vnitra společnosti, ale i její fungování navenek a poskytování lepších služeb vašim zákazníkům.

Zaujal Vás printingOffice 5?

Vyzkoušejte si zdarma 30-denní zkušební verzi nebo si zakupte plnou verzi!

Stáhnout zkušební verzi Koupit ihned!